• Voyants Solutions Private Limited

  Projekt nr 1, Bangladesh Regional Waterway Transport – terminal żeglugi śródlądowej Shasanghat (Dhaka)

  Dhaka-Shasanghat, Narayanganj, Chandpur i Barisal; Bangladesz

Podsumowanie projektu

  • BUILDINGS AND CAMPUSES - Voyants Solutions Private Limited

Dla dobra ludzi

Bangladesz posiada największy na świecie system żeglugi śródlądowej (IWT), rocznie przewożący 157 milionów pasażerów wzdłuż rzeki o długości 3800 kilometrów. Popyt na przejazdy wzrasta w tempie, którego obecna infrastruktura nie jest w stanie obsłużyć. Wobec tego, a także żeby zmniejszyć natężenie ruchu i podnieść jakość infrastruktury, tak aby spełniała międzynarodowe standardy, zatrudniono firmę Voyants Solutions. Jej zadaniem było przekształcenie największej na świecie sieci transportu wodnego w najlepszą na świecie infrastrukturę, tworząc cztery główne terminale śródlądowego transportu wodnego. Pierwszy i największy będzie w Dhace, stolicy i centrum Bangladeszu. Budowa tego nowoczesnego, korzystnego w wymiarze społecznym i przyjaznego dla środowiska obiektu do bezpiecznego i wydajnego przemieszczania się pasażerów i cumowania statków, wymagała zarówno prac lądowych, jak i wodnych. Inżynierowie firmy Voyants Solutions musieli zintegrować i skoordynować te wszystkie założenia w ramach 30-dniowego harmonogramu projektowego.

Integracja danych, planowania technicznego i projektowania

Zakres projektu obejmował oszacowanie natężenia ruchu w ciągu najbliższych 20 lat, studia wykonalności, projektowanie i zarządzanie budową. Przy drastycznie zmieniającym się wolumenie ruchu — od 60 000 pasażerów w dni powszednie, do 100 000 w weekendy i do 500 000 podczas festiwali — w Voyants starano się zarejestrować i przewidzieć najbardziej realistyczne wzorce ruchu. Stawiono czoła nie tylko wyzwaniom polegającym na znalezieniu naukowych metod dokładnego przewidywania zapotrzebowania na ruch, ale także natknięto się na trudności związane z lokalizacją i elementami technicznymi podczas wykonywania i łączenia prac lądowych i wodnych. Lądowy aspekt projektu charakteryzował się niewielką dostępną powierzchnią i komplikacjami geologicznymi, podczas gdy strona wodna projektu cechowała się różnymi poziomami dna w wąskim kanale. Te wszystkie czynniki, w połączeniu z wyzwaniami strukturalnymi i koordynacyjnymi związanymi z integracją wielu źródeł danych w czterech lokalizacjach w oparciu o ścisły harmonogram, spowodowały że firma Voyants potrzebowała interoperacyjnego rozwiązania technologicznego do współpracy.

Interoperacyjność napędza sukces technologiczny

W firmie Voyants postawiono na ProjectWise. Celem było stworzenie połączonego środowiska danych (CDE) i wspólnej platformy projektowej, dzięki którym monitorowano i integrowano szacunki ruchu, pomiary topograficzne i analizy geotechniczne. Dzięki OpenBuildings Designer i STAAD opracowano projekt architektoniczny i konstrukcyjny, tworząc dokładne i opłacalne modele oraz wizualizacje, które ułatwiły wszystkim interesariuszom zrozumienie zakresu projektu. Interoperacyjność technologii firmy Bentley usprawniła współpracę w zakresie łatwego udostępniania informacji i szybkiego określania rozwiązań projektowych. Podczas pracy w otwartej platformie cyfrowej, inżynierowie Voyants jednocześnie przeprowadzali pomiary, analizy oraz modelowanie architektoniczne i konstrukcyjne. Zintegrowali również informacje zwrotne otrzymane od klientów i interesariuszy, co przyspieszyło podejmowanie decyzji w celu sfinalizowania projektu.

Cyfryzacja zapewnia oszczędności

Projekt koncepcyjny został zakończony i otrzymał akceptację w ciągu około ośmiu dni, co pozostawiło tylko 21 dni na szczegółowe projekty: architektoniczny, konstrukcyjny i usługowy. Korzystając ze zintegrowanych aplikacji firmy Bentley, ostateczny projekt został złożony w ciągu 18 dni, trzy dni przed terminem. Jednoczesna praca w otwartym środowisku cyfrowym poprawiła produktywność, dzięki czemu w tym procesie brało udział tylko ośmiu członkom zespołu, w porównaniu z 15 przy użyciu konwencjonalnych metod. Zaoszczędzono 1200 osobogodzin i zwiększono wzrost z inwestycji o 50%. Dzięki replikowaniu i ponownemu wykorzystaniu danych i modeli cyfrowych z największego ośrodka żeglugi śródlądowej, znacznie ograniczono czas pracy potrzebny do zaprojektowania terminali w pozostałych trzech lokalizacjach. W przyszłości model 3D BIM zostanie przekształcony w model 4D do zarządzania budową i projektem, a następnie zintegrowany z technologią cyfrowych bliźniaków do zarządzania cyklem życia majątku trwałego.

Portfolio projektu: OpenBuildings Designer , ProjectWise , STAAD

Wynik/Fakty
 • Firma Voyants Solutions została zatrudniona do przekształcenia największej na świecie sieci żeglugi śródlądowej w najlepszą na świecie infrastrukturę, za pomocą projektu czterech głównych terminali promowych w Bangladeszu.
 • Dzięki OpenBuildings Designer i STAAD opracowano projekt architektoniczny i konstrukcyjny, tworząc dokładne i opłacalne modele oraz wizualizacje, które ułatwiły wszystkim interesariuszom zrozumieć zakres projektu.
 • Korzystając ze zintegrowanych aplikacji firmy Bentley, ostateczny projekt został ukończony w 18 dni, trzy dni przed terminem; dodatkowo udało się zaoszczędzić 1200 osobogodzin i zwiększono zwrot z inwestycji o 50%.
Cytat:
 • „Rozwiązania firmy Bentley rozszerzają możliwości projektantów i zapewniają narzędzia do eksperymentowania i digitalizacji ich myśli i wizji w celu tworzenia fizycznych struktur, które będą istnieć w prawdziwym świecie przez długi czas”.

  Santosh Kumar Menadżer projektu Voyants Solutions Private Limited