• Wydział ds. transportu stanu Nowy Jork

  138‑ósma Wschodnia ulica (East 138th Str.) nad drogą ekspresową im. Majora Deegana

  Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Podsumowanie projektu

  • BRIDGES - New York State Department of Transportation

Wymiana starzejącego się mostu

Wybudowana w 1938 roku i położona w sercu Nowego Jorku konstrukcja będąca częścią Wschodniej 138 ulicy (East 128th Str.) jest przebudowywana w celu wyeliminowania problemów z prześwitem pionowym i uregulowania natężenia ruchu. Most został zaprojektowany jako bezkolizyjny węzeł typu "odwrócone karo" z przebiegającą poniżej drogą ekspresową im. Majora Deegana. Ze względu na potrzebę zapewnienia miejsca na sześć pasów ruchu dla 150 000 samochodów dziennie, ścieżki rowerowe oraz chodnik zaspokajający zapotrzebowanie dużej ilości pieszych, szerokość konstrukcji jest większa od długości. Wydział transportu w Nowym Yorku (NYSDOT) rozpoczął ten warty 48 milionów USD projekt celem zbudowania nowego, szerokiego na 30,5 metra, jednoprzęsłowego mostu wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym linią kanalizacji ogólnospływowej o szerokości 4,5 m i wysokości 3 m, którą należało brać pod uwagę podczas projektowania i budowy.

Tworzenie cyfrowego kontekstu

Ze względu na wyjątkowo duże natężenie ruchu most stanowi kluczowy punkt dostępu w sieci komunikacyjnej Nowego Jorku. Oznacza to konieczność utrzymania jego pełnej funkcjonalności przy zapewnieniu możliwości prowadzenia prac budowlanych. Ta sytuacja wiązała się wyzwaniami dotyczącymi planowania kolejności prac i koordynacji w przeciążonym ruchem obszarze miejskim. Dodatkowe utrudnienia były spowodowane budową infrastruktury podziemnej oraz globalną pandemią. Zespół NYSDOT chciał stworzyć kontekst cyfrowy w celu ułatwienia uczestnikom, właścicielom powiązanej infrastruktury, uczestnikom projektu i opinii publicznej wizualnego zrozumienia założeń projektowych oraz złożonego procesu powstawania konstrukcji. Cyfrowy bliźniak miał służyć jako główna dokumentacja podczas realizacji projektu, stąd pojawiło się zapotrzebowanie na zintegrowane podejście do modelowania hybrydowego w celu utworzenia dynamicznego modelu 3D skomplikowanej konstrukcji nośnej i elementów przeznaczonych do ruchu pieszego. 

Droga do sukcesu dzięki aplikacjom firmy Bentley

Nowojorski wydział transportu pracował już z aplikacjami firmy Bentley. Tym razem zdecydowano się na wykorzystanie oprogramowania OpenBridge Modeler, ProSteel i MicroStation do opracowania modelu 3D całej konstrukcji mostu na wymaganym umową poziomie szczegółowości, który umożliwił zespołowi budowę bez konieczności korzystania z pełnego zestawu planów 2D. Zastosowanie bardzo szczegółowego, geometrycznie dokładnego modelu pomogło zidentyfikować kolizje z infrastrukturą podziemną i skoordynować projekt z architektami krajobrazu w celu estetycznego dopasowania nowego mostu do sąsiednich zabytkowych ścian oporowych. Za pomocą programu iTwin Design Review utworzono umożliwiającą łatwy dostęp centralną platformę, służącą ponad 180 recenzentom z 15 agencji do zamieszczania komentarzy na temat modelu w środowisku cyfrowym. Dzięki wykorzystaniu narzędzi SYNCHRO i LumenRT przeprowadzono symulację 4D kolejności budowy oraz wykonano animowane renderowanie, które przyczyniło się do popularyzowania projektu wśród mieszkańców.

Rozwiązania cyfrowych bliźniaków usprawniają realizację projektów

Zintegrowane modelowanie i technologia iTwin firmy Bentley umożliwiły zespołowi NYSDOT utworzenie cyfrowego bliźniaka, który pomógł zidentyfikować problemy i uniknąć kosztownych błędów przed rozpoczęciem budowy. Zamiast zmuszać interesariuszy do przeglądania ponad 200 arkuszy tradycyjnych planów w celu rozeznania się w kolejności prac, NYSDOT dostarczył film 4D utworzony przez narzędzie SYNCHRO, co umożliwiło im zrozumienie planów budowy i zamknięć dróg w ciągu pięciu minut. Pomogło to złagodzić obawy społeczne, co nie byłoby możliwe przy użyciu konwencjonalnych metod. Dostarczony w ramach umowy cyfrowy bliźniak będzie aktualizowany w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian projektowych, a także środowiska zbudowanego, i będzie używany jako narzędzie do zarządzania majątkiem trwałym oraz do inspekcji mostu. Biorąc pod uwagę skomplikowaną kolejność prac, wielkość towarzyszącej infrastruktury i ogromną grupę interesariuszy oraz uczestników procesu projektowego, ten projekt wyznacza nowy standard tego, co można osiągnąć przy użyciu cyfrowego bliźniaka jako głównej dokumentacji oraz dzięki cyfryzacji realizacji projektu.

Portfolio projektu: iTwin Design Review, LumenRT, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenRoads Designer, ProjectWise, ProSteel, SYNCHRO 4D

Wynik/Fakty
 • Przebudowa mostu na Wschodniej 138 ulicy (East 138th Str.) stanowiła skomplikowane wyzwanie konstrukcyjne i koordynacyjne ze względu na lokalizację w przeciążonych ruchem warunkach miejskich.
 • Zespół NYSDOT wykorzystał aplikacje firmy Bentley do utworzenia cyfrowego bliźniaka stanowiącego główny dokument umowny. Pomogło to zidentyfikować problemy i uniknąć kosztownych błędów przed rozpoczęciem budowy.
 • Za pomocą oprogramowania iTwin Design Review utworzono zintegrowane środowisko cyfrowe dla ponad 180 recenzentów z 15 agencji w celu optymalizacji przeglądu projektów i zarządzania zmianami.
 • Narzędzie SYNCHRO 4D usprawniło koordynację projektu dzięki wizualnemu i dynamicznemu planowaniu kolejności prac budowlanych i kontroli ruchu pojazdów.
Cytat:
 • "Biorąc pod uwagę złożoną kolejność prac, rozbudowaną infrastrukturę podziemną i ogromną grupę uczestników procesu projektowego, projekt ten wyznacza nowy standard tego, co można osiągnąć, kiedy cyfrowy bliźniak jest używany jako główny dokument umowny."

  Zachary Maybury Design Squad Manager, Projektowanie autostrad Wydział ds. transportu stanu Nowy Jork