• Miasto Helsinki

  Helsinki 3D+

  Helsinki, Finlandia

Podsumowanie projektu

  • Helsinki 3D+

Projekt

Miasto Helsinki rozpoczęło wart 1 milion euro projekt mający na celu stworzenie trójwymiarowego obrazu miasta w celu usprawnienia wewnętrznych usług i procesów na terenie Helsinek, promowania inteligentnego rozwoju miasta i udostępniania modeli miasta jako ogólnodostępnych danych mieszkańcom i firmom na potrzeby badań i rozwoju. W ramach tej trzyletniej inicjatywy pod szyldem „Helsinki 3D+” zespół projektowy zrealizuje projekt pilotażowy mający pokazać możliwości nowej technologii modelowania i promować jego wykorzystanie w szkolnictwie wyższym.

Rozwiązanie

Miasto Helsinki wykorzystało połączenie skanowania laserowego i nachylonych zdjęć fotogrametrycznych w celu pozyskania danych i obrazów dla projektu. Korzystając z oprogramowania ContextCapture oraz licznych aplikacji firmy Bentley do modelowania rzeczywistości 3D, zespół wymodelował powierzchnię i teren oraz wygenerował oparty na siatce rzeczywistej model całego miasta. Oprogramowanie ProjectWise działało jako umożliwiający współpracę interfejs służący do zarządzania wszystkimi informacjami i udostępniania danych w obrębie zespołów wewnętrznych i zewnętrznych.

Rezultaty

Wykorzystanie oprogramowania firmy Bentley w znacznym stopniu obniżyło koszty stworzenia modelu miasta opartego na siatce rzeczywistości oraz semantycznego modelu informacyjnego miasta. Aplikacje firmy Bentley cechujące się efektywną wymianą danych zapewniły miastu Helsinki możliwość wdrożenia inteligentnego rozwoju miasta, zaawansowanych analiz miejskich oraz okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami. Wykorzystanie oprogramowania ProjectWise przyspieszyło mobilność informacji i pozwoliło na planową realizację trzyletniego projektu. Oczekuje się, że po jego zakończeniu projekt będzie promował wykorzystanie nowych technologii i zmieni metody pracy na uniwersytetach, w firmach oraz w obrębie wydziałów władz miasta.

Oprogramowanie

Miasto Helsinki wykorzystało technologię rejestrowania rzeczywistości firmy Bentley na potrzeby geokoordynacji, rozważania opcji, modelowania i wizualizacji w trakcie realizacji projektu Helsinki 3D+. W przypadku map bazowych o dużej skali i map linii przesyłowych zespół korzystał z programu Bentley Map. Członkowie zespołu polegali na programie Descartes przy przetwarzaniu nachylonych obrazów i ortofotografii, programie Bentley Pointools przy modelowaniu powierzchni i terenu, ContextCapture przy tworzeniu obrazu 3D miasta z siatki, a LumenRT przy wizualizacji mającej zaprezentować powstałe modele. Wykorzystanie oprogramowania ProjectWise jako wspólnego środowiska dla wszystkich danych projektu pozwoliło zoptymalizować zarządzanie dokumentami i usprawniło proces prac w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych zespołów.

OUTCOME/FACTS:
 • Using ContextCapture, the City of Helsinki generated a 3D mesh representation of its city as part of a three-year smart city initiative to improve Helsinki’s internal services and promote smart development.
 • Bentley’s advanced software capabilities enabled the team to generate models at costs lower than expected.
 • The team leveraged Bentley’s reality capture applications for modeling, optioneering, and collaboration in an effort to showcase technology and promote its use in higher education.
 • Upon completion, the 3D city model will be provided as open data to involve the public and encourage commercial research and development.
Quote:
 • “Future cities need advanced tools and innovative city models for creative design and well-grounded decisions.”

  Jarmo Suomisto, Architect Project Manager Helsinki 3D+