• Grontmij

    Droga odciążająca A6 do Manchester

    Manchester, Anglia, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu

Projekt

Przedsiębiorstwo Grontmij zostało zatrudnione do realizacji szczegółowego projektu, budowy i konserwacji w ramach gwarancji jakości 10-kilometrowego odcinka drogi dwupasmowej w Manchesterze w Anglii. Projekt o wartości 100 milionów GBP obejmował układ geometryczny i kontrolę sygnałów na skrzyżowaniu A6, cztery konstrukcje kolejowe, wymagające poważnego połączenia z Network Rail, mosty, przekierowania sieci przesyłowych i ograniczenia tras lotów z Lotniska w Manchesterze. Przedsiębiorstwo Grontmij, prowadzące prace w sześciu biurach i przy pomocy ponad 200 pracowników zajmujących się 15 branżami, potrzebowało zintegrowanego środowiska do modelowania umożliwiającego współpracę, które pozwoliłoby spełnić potrzeby trzech różnych gmin-klientów.

Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo Grontmij przy użyciu technologii firmy Bentley wdrożyło sfederowany proces BIM umożliwiający wszystkim osobom zainteresowanym pracę w niezawodny sposób oparty na współpracy, pozwalający na podejmowanie skutecznych decyzji przez cały okres realizacji projektu. Przedsiębiorstwo Grontmij stworzyło ponad 160 modeli i zapewniło wykonawcom wczesny dostęp do nich, co pozwoliło wykonawcom opracować wirtualną kolejność budowy. Zamówiono badanie chmury punktów dla linii napowietrznych dla konstrukcji kolejowych, aby wirtualnie przeanalizować modele 3d pod kątem ograniczenia prześwitu, a następnie udostępniono je szeroko rozproszonym zespołom za pośrednictwem ProjectWise. Mobilność informacyjna i możliwość zintegrowanego modelowania aplikacji firmy Bentley były niezwykle istotne dla sukcesu tego projektu.

Rezultaty

Wykorzystanie wirtualnego sfederowanego modelu pozwoliło zlikwidować bariery między branżami i rozszerzyło proces kontroli za pomocą ilustracji, co ułatwiło szybkie podejmowanie skutecznych decyzji. Praca w zintegrowanym środowisku do modelowania za pośrednictwem Bentley Navigator, na serwerze składającym kontenery i-model Bentley MXROAD (wcześniej i-model Composer), w OpenRoads i w ProjectWise pozwoliły Grontmij stworzyć dokładniejsze, bezpieczniejsze, bardziej wydajne i ekonomiczne projekty. Projekty te zostały wybudowane w środowisku wirtualnym przed wykonaniem prac na placu budowy w celu przetestowania założeń i interakcji. Ta sfederowana strategia BIM umożliwiła wszystkim osobom zainteresowanym projektem pracę w sposób w pełni oparty na współpracy.

Oprogramowanie

Wykorzystanie ProjectWise jako wspólnego środowiska danych uprościło dostęp do aktualnych informacji, co pozwoliło oszczędzić dużo czasu na śledzeniu zmian przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Przedsiębiorstwo Grontmij wykorzystało oprogramowanie MXRoad i OpenRoads do dostarczenia projektów opartych na szablonach, pozwalając wszystkim stronom wirtualnie przeglądać pełne warstwy nawierzchni i głębokości budowlane. Włączenie technologii kontenerów i-model za pomocą Bentley Navigator zapewniło proces pozwalający przeanalizować ponad 200 zasad wykrywania kolizji w trakcie fazy projektowania. Sfederowany model Bentley Navigator był kluczowy dla zagwarantowania tego, ze wirtualne międzybranżowe spotkania konsultacyjne prowadziły do bardzo produktywnych przeglądów projektu.
Outcome/Facts
  • Grontmij implemented a federated BIM strategy to facilitate collaboration with three different clients, and among a multi-disciplined team of 200 people dispersed across six locations, to deliver a 10-kilometer dual carriageway in Manchester, England.
  • Using ProjectWise as a common data environment allowed Grontmij to develop downstream workflows that supported their use of Bentley modeling tools, enabling the team to produce more coordinated, accurate, cost-effective, and buildable designs.
  • The innovative use of Bentley products in a digital design-based BIM methodology helped minimize risk and facilitated information mobility for the optimal collaboration needed to deliver this GBP 100 million project.
Quote:
  • “Grontmij as Design Partner and BIM manager has worked in a truly collaborative manner with both our client and the local councils, across 6 locations, creating in excess of 160 models to date. Working in a common data environment, whilst encompassing the federation and clash detection process has been a significant step change for us as a designer, but the value gained by such an approach is also quickly apparent including the improved integration of the individual disciplines. Without the innovative use of Bentley products (MicroStation, MX, Open Roads, MX Drain, Navigator, i-model Composition Server (formerly i-Model Composer), and ProjectWise in a digital design-based BIM environment, delivering this project would have been infinitely more difficult and certainly much riskier. ”

    Alistair Webb head of engineering Grontmij Ltd.