• LCW Consult

    Most na rzece Ceira

    Coimbra, Portugalia

Podsumowanie projektu

Projekt

Ten projekt o wartości 27 milionów EUR wymagał od przedsiębiorstwa LCW Consult (LCW) zaprojektowania mostu wspornikowego ze sprężonego betonu między Lizboną a Coimbrą, o długości głównego przęsła wynoszącej 250 metrów i wznoszącego się 140 metrów nad korytem rzeki, aby zapewnić widoczność doliny Ceira.  LCW potrzebowało zintegrowanego oprogramowania do projektowania i analizy mostów, aby uwzględnić duże główne przęsło mostu, zoptymalizować aerodynamikę i zapewnić kontrolę geometrii przy użyciu budowy opartej na zrównoważonych wspornikach.  

Rozwiązanie

Firma LCW użyło oprogramowania PowerCivil i RM Bridge firmy Bentley do zbadania siedmiu różnych opcji konstrukcyjnych w celu ustalenia najbardziej wydajnego rozwiązania projektowego i budowlanego. Oprogramowanie firmy Bentley pomogło ułatwić komunikację miedzy zespołami i umożliwiło LCW modelowanie i ocenę warunków aerodynamicznych i geometrycznego kształtu w celu zmniejszenia liczby nieprzewidzianych poprawek podczas budowy i aby zapewnić optymalną wydajność strukturalną mostu.

Rezultaty

Możliwości modelowania i analizy oprogramowania RM Bridge pozwoliły LCW zbadać różne scenariusze konstrukcyjne i określić najbardziej wydajne rozwiązanie w kontekście kosztów, ryzyka i bezpieczeństwa projektu. Użycie oprogramowania RM Bridge skutkowało skróceniem czasu projektowania o 25 procent w porównaniu do konwencjonalnej analizy arkuszy. Włączenie oprogramowania firmy Bentley usprawniła współpracę między zespołami i zmniejszyła liczbę godzin pracy inżynierów, co przyniosło oszczędności w wysokości około 52 000 EUR.  Ponadto biblioteka kodów RB Bridge ułatwiła przestrzeganie Eurokodów przez zespół.

Oprogramowanie  

Firma LCW użyło oprogramowania inżynierskiego firmy Bentley do modelowania projektowego, analitycznego i budowlanego w celu optymalizacji aerodynamiki i zapewnienia kontroli geometrii dla mostu o dużym głównym przęśle, jaki zostanie wybudowany metodą wspornikową. Włączenie oprogramowania PowerCivil i RM Bridge ułatwiło współprace między biurem inżynierskim i pracownikami w terenie, zwiększając precyzję modelowanej geometrii w celu zmniejszania liczby nieprzewidzianych poprawek podczas budowy. Elastyczność oprogramowania i jego efektywność wymiany danych zapewniły optymalny projekt konstrukcji i wydajność projektu mostu o wartości 27 milionów EUR.

Outcome/Facts
  • RM Bridge enabled LCW to optimize aerodynamics and ensure geometry control for the 250-meter main span cantilever bridge over the Ceira River, reducing design time by 25 percent and saving approximately EUR 52,000 in costs.
  • Integrating Bentley platforms facilitated effective collaboration among the design and construction teams, ensuring precise geometric modeling to reduce adjustments during construction.
  • The flexibility and interoperability of Bentley software allowed LCW to determine the most efficient structural solution for the EUR 27 million bridge project designed to provide a faster connection between Lisboa and Coimbra, while preserving the view of Portugal’s Ceira Valley.
Quote:
  • "Bentley software guarantees an excellent structural performance in operation and reduces unforeseen adjustments during construction, especially relevant due to the geometrical complexity of segmental bridges."

    Rui Afonso Tavares LCW Consult, S.A.