• Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

    Model 3D miasta wspierający planowanie urbanistyczne

    Bydgoszcz, Polska

Podsumowanie projektu

Projekt

Miasto Bydgoszcz chciało rewitalizować swoje centrum za pomocą strategicznych inwestycji infrastrukturalnych – w szczególności w rejonach Starego Miasta i rzeki Brdy – przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności okolicznych obszarów wiejskich. W celu spełnienia zróżnicowanych wymagań urbaniści musieli wykonać serię badań nad wpływem planowanych inwestycji na krajobraz miasta. Celem projektu było umożliwienie rekonstrukcji systemu transportu i zdefiniowanie dopuszczalnych rozmiarów nowych inwestycji.

Rozwiązanie

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy przy użyciu programów MicroStation i Descartes stworzyła bardzo dokładny wirtualny model miasta i wykorzystała go do przeanalizowania wpływu różnych proponowanych inwestycji (takich jak nowe budynki, na widoczność i na ogólny krajobraz miejski) oraz ograniczeń związanych ze strefą lotniska. Oprogramowanie firmy Bentley umożliwiło im połączenie danych z różnych źródeł, takich jak dane geodezyjne, ortofotomapa i dane fotogrametryczne, w bardziej kompletny model miasta.

Rezultaty

Przy użyciu modelu 3D urbaniści mogli sporządzić wiele wersji miasta i przeanalizować różne scenariusze na zagospodarowanie terenu. Analiza ta została wykorzystana do uzasadnienia planów i do wsparcia władz odpowiedzialnych za uzgodnienie projektu, takich jak Komisja ds. Konserwacji Zabytków i Komisja Architektury i Urbanistyki.

Oprogramowanie

Aby zaspokoić zapotrzebowanie miasta na bardzo precyzyjne modelowanie 3D i analizę, urbaniści wykorzystali programy Descartes i MicroStation. Oprogramowanie firmy Bentley zwiększyło również produktywność zespołu projektowego oraz, dzięki płynnej i efektywnej wymianie danych, usprawniło procesy prac 3D, które zmniejszyły koszty połączenia dokumentacji oraz modeli 2D i 3D.

Outcome/Facts
  • City planners were able to build a highly accurate city model quickly and efficiently from a wide range of data types.
  • Decision makers can make faster, more informed decisions regarding urban revitalization plans that will help to halt the exodus of people from center city.
  • Potential city investors and residents will be able to view the city model, analyze it, and make informed decisions about their own future investments.
Quote:
  • “Bentley software provides a perfect environment for CAD projects focused on urban planning where a digital city model is needed. The software greatly improved interoperability between our departments and collaboration with investors interested in development projects in Bydgoszcz.”

    Anna Rembowicz-Dziekciowska Director, Department of Urban Planning Municipality of Bydgoszcz