• Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC)

  Badanie dotyczące rekwalifikacji/wydłużenia okresu eksploatacji konstrukcji stałej platformy morskiej

  Mumbaj, Maharasztra, Indie

Podsumowanie projektu

  • ONGCthumb1
  • ONGCthumb2
  • ONGCthumb1
  • ONGCthumb2

Projekt

W ramach tego projektu wartego 150 milionów USD platformy z płaszczem stalowym obsługiwane przez przedsiębiorstwo Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) u wybrzeży Mumbaju w Indiach zostały ocenione pod kątem przedłużonej „używalności” i wzmocnione w celu spełnienia branżowych wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie badań analizujących adekwatność strukturalną stanowiło istotne wyzwanie, ponieważ wiele płaszczy stalowych przekroczyło swój 25-letni zaprojektowany cykl życia — a do tego przeszło modyfikacje, złagodzenia i wzmocnienia związane z przebudową na potrzeby zwiększonego wydobycia ropy. Ponadto platformy musiały być utrzymane w stanie używalności w trakcie prac wzmacniających, dlatego też bezpieczeństwo miało nadrzędne znaczenie. Aby odnieść się do skomplikowanych wyzwań i aby dogłębnie ocenić swoje opcje, przedsiębiorstwo ONGC potrzebowało elastycznych aplikacji do projektowania i analizowania konstrukcji morskich, które cechowały się jednocześnie dużą efektywnością wymiany danych.
 
Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo ONGC wykorzystało oprogramowanie SACS (poziom projektu) i SACS Collapse (ostateczna analiza wytrzymałości) do przeprowadzenia wielu analiz z parametrycznymi różnicami i do optymalizacji środków wzmacniających/łagodzących. Zespół projektowy wykonał skuteczne obliczenia odcinków i ocenę wytrzymałości członów przy użyciu możliwości modelowania wgnieceń programu SACS, co skutkowało istotną oszczędnością czasu. Używając oprogramowania SACS i SACS Collapse do wzmocnienia członów/połączeń, przedsiębiorstwo OGNC wykonało analizy z różnymi opcjami wzmocnień, co ułatwiło ustalenie przyczyny i skutku awarii konstrukcji z płaszczem stalowym. Przyjęcie metodologii opartej na iteracyjnym rozważaniu opcji do modelowania dodatkowych pali zapewniło również skuteczny wybór rozmiarów pali do zapewniania wydajności podpór.
                                                                                                  
Rezultaty

Analiza konstrukcji wykonana przy użyciu oprogramowania firmy Bentley zapewniła nieustanne działanie platform i generowanie przez nie zysków. Wykonywanie niestandardowych, równoczesnych analiz w oprogramowaniu SACS i SACS Collapse nie tylko oszczędziło co najmniej 12 godzin na platformę, ale również pozwoliło uniknąć instalacji nowej platformy o wartości netto 25 milionów USD. Rekwalifikacja i recertyfikacja morskich konstrukcji z płaszczem stalowym ma dodać 10–15 lat do okresu eksploatacji konstrukcji i ma zapewnić ciągłą średnią produkcję w wysokości około 1000 baryłek ropy dziennie.

Oprogramowanie

Zastosowanie oprogramowania firmy Bentley do przeprowadzenia licznych analiz z parametrycznymi wariacjami zapewniło przedsiębiorstwu OGNC skuteczne rozwiązanie do optymalizacji środków zaradczych. Efektywność wymiany danych oprogramowania SACS i SACS Collapse zwiększyła zdolność zespołu do skutecznego badania różnych możliwości wzmacniania/łagodzenia, co skutkowało istotnymi oszczędnościami czasu i pieniędzy. Rekwalifikacja konstrukcji platform zapewnia dalsze bezpieczeństwo życia morskiego, majątku morskiego i środowiska pracy.

OUTCOME/FACTS:
 • Carrying out structural analyses using SACS and SACS Collapse optimized ONGC’s methodology for platform life extension/ requalification, adding 10-15 years to the 25-year life of the average structure.
 • Bentley software allowed multiple analyses with parametric variations and optimized the strengthening/ mitigation measures, all while saving at least 12 resource hours per platform.
 • Each jacket requalification not only ensured continued oil production, but also avoided installation of a new platform at a net cost of USD 25 million.
QUOTE:
 • “[Using] the wide range of applications offered under the Bentley technology umbrella has resulted in more efficient management of offshore assets.”

  Dinesh Kumar-GGM Head Structures IEOT-ONGC, India