• Prolagos

  Ogólny plan infrastruktury wodnej dla mikroregionu Lagos – (Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazylia)

  Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazylia

Podsumowanie projektu

  • Prolagos uses WaterGEMS to deliver energy savings and revenue gains
Projekt

Prolagos to spółka zależna wchodząca w skład Aegea Group, która jest odpowiedzialna za zapewnianie usług wodociągowych i kanalizacyjnych w pięciu gminach w Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Ogólny plan infrastruktury wodnej Prolagos 2041 ma na celu przedstawienie ekonomicznych alternatyw dla powiększenia systemu wodociągowego dla mikroregionu Lagos, będącego popularnym regionem turystycznym, w skali krótko-, średnio- i długoterminowej. Największe wyzwania związane z rozbudową obejmują transport wody do regionu ze źródła oddalonego o ponad 50 km oraz dostosowanie do ogromnych sezonowych wahań populacji i zwiększonego zapotrzebowania na wodę podczas szczytu sezonu turystycznego.

Najważniejsze cele tego wartego 187 milionów BRL projektu to zmniejszenie zużycia energii o 50 procent i zmniejszenie wskaźnika wody nieprzynoszącej dochodu z 45 do 25 procent oraz zapewnienie zwrotu z inwestycji osobom zaangażowanym w projekt.

Rozwiązanie

Firma Prolagos użyła narzędzia WaterGEMS do zintegrowania danych ze wszystkich urządzeń i instrumentów w sieci wodociągowej do opracowanie wysoce skalibrowanego modelu. Zespół stworzył modele ponad 50 scenariuszy, aby podjąć wspólne decyzje na temat projektów systemu dostaw i dystrybucji.

Rezultaty

W oparciu o wyniki modelowania w narzędziu WaterGEMS firma Prolagos wybrała plan rozbudowy zmniejszający zużycie energii o 59 procent i wypracowała roczne oszczędności w wysokości 17 milionów BRL. Projekt poprawił wydajność sieci i zwiększył zaopatrzenie dla mieszkańców z 91 procent do 98 procent. W czasie sezonu turystycznego populacja wzrasta z 400 000 do prawie 2 milionów osób. Pomimo tych wyzwań firma Prolagos była w stanie wykazać znaczny zwrot z inwestycji w ten projekt w wysokości 323 procent.

Oprogramowanie

WaterGEMS było głównym narzędziem wykorzystanym do opracowania Ogólnego planu Prolagos 2041. Symulator hydrauliczny narzędzia WaterGEMS przedstawiał przyjazny dla użytkownika widok ułatwiający zrozumienie miedzy operatorami systemu. WaterGEMS stało się narzędziem do współpracy między zespołami operacyjnym i inżynierskim przy ocenie scenariuszy i podejmowaniu krótko- i długoterminowych decyzji dotyczących wyboru najbardziej ekonomicznego scenariusza.
Outcome/Facts:
 • Energy savings and revenue gains delivered an ROI of 323 percent.
 • Calibrated hydraulic modeling allowed Prolagos to select the alternative that meets demand while providing more cost-effective investments, lower operating costs, and revenue growth.
 • The planned improvements will increase water pressure and adduction flow. The more standardized water distribution will provide better quality of service.
 • Benefits to the region include more regional development, and improved public health and quality of life.
Quote:
 • “The challenge of water utilities in the 21st century, especially in BRIC (Brazil, Russia, India, and China) countries, is to be able to respond quickly to the increase of water demand due to population growth in a more efficient way and with a sustainable approach. Therefore, the use of tools such as WaterGEMS allows the companies to integrate the entire water network database available (including field data) and obtain the best scenario—the one that optimizes the water distribution and decreases energy consumption of the system."

  Wagner Oliveira de Carvalho senior project manager Prolagos / AEGEA