• Tetra Tech Proteus

  Projekt rozbudowy Tanami

  Pustynia Tanami, Terytorium Północne, Australia

Podsumowanie projektu

  • Tetra Tech uses Bentley's OpenPlant PID and AECOsim Building Designer on gold mine expansion project

Projekt

Projekt rozbudowy kopalni Tanami o wartości 51 milionów USD zwiększył zdolności wydobywcze kopalni złota Tanami, której właścicielem i operatorem jest firma Newmont Tanami na Terytorium Północnym w Australii. Celem właściciela było zwiększenie produkcji złota przy jednoczesnym usprawnieniu wydajności operacyjnej 20-letniej przetwórni. Firma Tetra Tech Proteus (Tetra Tech), będąca głównym projektantem, zaprojektowała bezpieczną i wydajną instalację dla dodatkowego wyposażenia, mieszcząc ją w obrębie istniejącego już obiektu. Nowe instalacje zwiększyły wydajność przetwórni z 2,3 do 2,6 milionów ton rocznie i zapewniły bezpieczniejszy sposób produkowania materiału wypełniającego wymaganego przez obiekt.

Rozwiązanie

Oprogramowanie OpenPlant zautomatyzowało wiele zadań, w tym częste generowanie zbiorczo zliczanych list materiałów (MTO) dla rur, betonu i stali konstrukcyjnej. MTO generowane na podstawie modelu były z punktu widzenia projektu wyjątkowo wartościowe, ponieważ były one bardzo dokładne w porównaniu do tradycyjnych metod produkcyjnych. Oprogramowanie OpenPlant PID szybko wygenerowało schematy P&ID (rurociągów i oprzyrządowania) wymagane do szczegółowych prac inżynierskich, podczas gdy oprogramowanie OpenPlant Isometrics Manager wygenerowało rysunki izometryczne bezpośrednio na podstawie modelu 3D rurociągu. Zespół projektowy publikował kontenery i-model bezpośrednio z oprogramowania AECOsim Building Designer i OpenPlant Modeler, co pozwoliło projektantom udostępniać modele między branżami. Modele wielobranżowe mogły być opracowywane w miarę rozwoju projektu dzięki oprogramowaniu ProjectWise służącemu jako wspólne środowisko danych. Firma Tetra Tech użyła aplikacji Navigator do wykonania przeglądów projektu, co pozwoliło zespołowi zapoznać się z potencjalnymi problemami z eksploatacją i konserwacją oraz wykrywać i rozwiązywać kolizje.

Rezultaty

Oprogramowanie firmy Bentley cechujące się efektywnością wymiany danych pozwoliło firmie Tetra Tech tworzyć dokładne, inteligentne modele o precyzji wymaganej do umieszczenia dodatkowego wyposażenia na pierwotnym terenie instalacji przemysłowej. Wykorzystanie dokładnego modelu 3D rozbudowywanych elementów instalacji przemysłowej usprawniło również elementy bezpieczeństwa projektu, zapewniając podstawę do przeglądu zagrożeń i funkcjonalności oraz ustalając optymalne punkty przyłączeń. Kompleksowy model umożliwił mobilność informacji wewnątrz wielobranżowego zespołu projektowego, co z kolei prowadziło do bardziej przejrzystych dyskusji na temat metod wyjścia, konserwacji i dostępu dźwigów oraz procesów podnoszenia. 

Oprogramowanie

W miarę rozwoju projektu zespół projektowy wykorzystywał oprogramowanie OpenPlant PID do uaktualniania schematów P&ID, a następnie do synchronizacji rysunków z bazą danych. Znacząco skróciło to czas tworzenia schematów, ponieważ zmiany w elementach rur i wyposażeniu instalacji przemysłowej nie wymagały ponownego znakowania. Efektywność wymiany danych pomiędzy OpenPlant i AECOsim Building Designer pozwoliło firmie Tetra Tech automatycznie oznaczać płaską dokumentację projektową przy użyciu informacji z modelu 3D. Za każdym razem, gdy model był zmieniany, dane były aktualizowane automatycznie, co pozwalało uniknąć wykonywania przeróbek ręcznie. Skróciło to czas przygotowania rzutów obiektu i jego widoków bocznych o 35 godzin dla jednego rysunku i wyeliminowało konieczność przeróbek. Zespół projektowy firmy zmniejszył również nakłady pracy korzystając z funkcji automatycznego generowania aplikacji OpenPlant Isometrics i jego zdolności do efektywnego znajdowania i wykorzystywania pustych przestrzeni na rysunkach izometrycznych. Firma Newmont Tanami ostatecznie zaoszczędziła 250 000 USD w kosztach projektu dzięki oprogramowaniu firmy Bentley do inteligentnego sporządzania rysunków izometrycznych, co skróciło czas generowania rysunków izometrycznych z 3 godzin do jednej godziny dla jednego rysunku.

Rezultaty/Fakty
 • Firma Tetra Tech skróciła czas przygotowywania każdego rysunku o 35 godzin dzięki wykorzystaniu integracji OpenPlant-AECOsim, która umożliwiła przenoszenie inteligentnych danych z modeli 3D do etykiet rysunków 2D.
 • Projekt rozbudowy zwiększył wydajność przetwórni w kopalni złota Newmont Tanami z 2,3 do 2,6 milionów ton surowca rocznie.
 • Wykorzystanie narzędzia OpenPlant Isometrics Manager skróciło czas generowania rysunków izometrycznych z trzech godzin do jednej godziny dla pojedynczego rysunku, przynosząc oszczędności w wysokości około 250 000 USD.
Cytat:
 • „Użycie narzędzia OpenPlant Isometrics Manager do automatycznego generowania rysunków izometrycznych rurociągów zmniejszyło czas potrzebny do porządkowania etykiet i ułatwiło odczytywanie rysunków izometrycznych. Firma Tetra Tech zmniejszyła czas potrzebny do generowania rysunków izometrycznych z trzech godzin do jednej godziny dla jednego rysunku. Przy ponad 1500 rysunkach izometrycznych doprowadziło to do zaoszczędzenia przez klienta około 250 000 USD.”

  Greg Short Principal Process Engineer Tetra Tech Proteus