• Professional Services

    Optymalizuj wyniki biznesowe i przyspieszaj czas generowania przychodu

Wdrażanie rozwiązań, postępy w BIM i nauka

Uzyskaj najlepsze wyniki aplikacji firmy Bentley i usprawnij gotowość operacyjną, zoptymalizuj wyniki biznesowe i przyspiesz czas generowania przychodu. Uprość złożoność starszych technologii, dostosowanych systemów i integracji aplikacji. Wykorzystaj technologię i ludzi w najlepszy sposób. Wyspecjalizowani konsultanci pomogą w wypełnieniu luk w zasobach IT, umiejętnościach i wiedzy. Do naszych konsultantów ds. usług professional services należą specjaliści branżowi, kierownicy programów, certyfikowani kierownicy projektów i profesjonalni inżynierowie posiadający łącznie około 40 odrębnych kompetencji i władający łącznie 44 językami. Nasi inżynierowie-rezydenci są dostępni na żądanie i mogą być zatrudniani krótkoterminowo jak i długoterminowo.
Czytaj więcej +
83252704_TwoPeople_Model_CallOut
KONTAKT Z NAMI

Porozmawiaj z przedstawicielem Bentley Professional Services na temat optymalizacji wyników biznesowych firmy i przyspieszenia czasu osiągania przychodu.

Kontakt z działem sprzedaży