• Wielobranżowe projektowanie i analiza mostów

    Łączenie światowej infrastruktury

Arup | Most Kurilpa | Brisbane, Australia

Oprogramowanie do projektowania i analizy mostów

Podstawą wszystkich projektów mostowych, niezależnie od rodzaju i stopnia złożoności mostu, jest ich początkowy układ, projekt i analiza. Możesz projektować, analizować i optymalizować konstrukcje stalowe i betonowe mostu w jednym, zintegrowanym środowisku modelowania i zarządzania przepływem informacji na podstawie norm branżowych, aby zapewnić zgodność z normami przez cały cykl życia majątku trwałego.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
  • Przeprowadzanie pomiarów geotechnicznych i zarządzanie danymi

    • Popraw wydajność projektu przez usprawnienie powtarzalnych procesów i wyeliminowanie potrzeby wprowadzania zbędnych danych geotechnicznych. Łatwy dostęp do informacji o odwiertach w gruncie oraz możliwość zarządzania nimi pozwalają usprawnić proces decyzyjny.
  • Analiza mostów

    • Korzystaj z wiodących w branży narzędzi do analizy praktycznie każdego rodzaju mostu wymaganego przez projekt. Niezależnie od tego, czy dany most istnieje czy jest dopiero propozycją, firma Bentley zapewni zintegrowane rozwiązanie na wszystkich etapach cyklu życia projektu, od projektu koncepcyjnego po samą budowę.  
  • Projektowanie i modelowanie mostów

    • Przyspiesz projektowanie mostów dzięki stosowaniu innowacyjnych, wizualnych procesów szybko generujących potrzebne informacje z licznych branż w celu podejmowania decyzji inżynierskich. Wykorzystuj efektywność wymiany danych, aby wizualnie określić, w jaki sposób most może wpłynąć na istniejące i proponowane elementy projektu.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
  • OpenRoads Designer
    Podsumowanie produktu SLC_Road_Stub_290x163_0516
    OpenRoads Designer

    OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 2D
    Podsumowanie produktu Plaxis
    PLAXIS 2D

    Przeprowadź analizę 2D deformacji i stateczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 2D, wydajnego pakietu elementów skończonych.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • PLAXIS 3D
    Podsumowanie produktu PLAXIS
    PLAXIS 3D

    Wykonuj zaawansowaną analizę 3D deformacji i stateczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Design Integration
    Podsumowanie produktu ProjectWise Design Integration
    ProjectWise Design Integration

    Przyśpiesz wymianę informacji i ponowne wykorzystanie treści w celu wielobranżowej koordynacji i współpracy projektowej.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • Bentley Pointools
    Podsumowanie produktu stub_MollerCentre_1
    Bentley Pointools

    Skuteczne i szybkie oprogramowanie do wizualizacji i edycji chmury punktów

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • Descartes
    Podsumowanie produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
    Bentley Descartes

    Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • LumenRT
    Podsumowanie produktu stub-LumenRT_WSDOT
    Bentley LumenRT

    Wzbogać swoje projekty infrastrukturalne o realistyczne cyfrowe elementy natury i twórz przekonujące wizualizacje.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • OpenCities Map
    Podsumowanie produktu stub-Bentley-Map-467606343-blue
    OpenCities Map

    Oprogramowanie mapujące do edytowania, analiz i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi 2D/3D, w tym wykańczania map i zaawansowanego zarządzania działkami.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • gINT Logs
    Podsumowanie produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
    gINT Logs

    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • gINT Professional
    Podsumowanie produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
    gINT Professional

    Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • OpenBridge Modeler
    Podsumowanie produktu stub_Palmetto-Section-Florida_Finely_PurchasedPhoto-from-Robert-Holmes
    OpenBridge Modeler

    Modelowanie parametryczne 3D, analiza i oprogramowanie oceniające nośność mostów. Integracja z aplikacjami do projektów inżynierii lądowej i wykorzystywanie rozszerzonej wizualizacji.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • STAAD Foundation Advanced
    Podsumowanie produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
    STAAD Foundation Advanced

    Projektowanie każdego rodzaju fundamentów, od podstawowych do najbardziej złożonych.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • LARS Bridge
    Podsumowanie produktu Stub_LARSBridge_290x163
    LARS Bridge

    Oprogramowanie do zintegrowanej analizy oceny nośności mostu, modelowania i edytowania dla wielu rodzajów mostów.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • ContextCapture Center
    Podsumowanie produktu Image courtesy of City of Helsinki
    ContextCapture Center

    Szybko generuj modele 3D o wysokiej wierności i dowolnym rozmiarze do wykorzystania w procesach projektowych, budowlanych i operacyjnych na podstawie zdjęć i/lub chmur punktów.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Deliverables Management
    Podsumowanie produktu stub_ist_31663298_SpecsPlans_L
    ProjectWise Deliverables Management

    Pewne tworzenie, kontrolowanie i przyspieszenie publikowania dokumentacji projektowej.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • ProjectWise Project Performance Dashboards
    Podsumowanie produktu stub_iStock_000000137069_Medium
    Panele wskaźników wydajności projektu ProjectWise

    Zwiększenie przejrzystości dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności, które pozwalają oceniać wydajność projektu i wykonawcy.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
  • OpenRoads Navigator
    Podsumowanie produktu stub_OpenRoadsConcept
    OpenRoads ConceptStation

    Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.

    Dowiedz się więcej
    Wykorzystywane przez
Specjalizacje
  • Project Team

  • Civil Engineer

  • Structural Engineer

  • Bridge Engineer

  • Geotechnical Engineer

  • Surveyor

  • Mapping Professional

  • CAD Designer

stub_iSt_61536616_ModernCityHighwary_XXXLarge

Upgrade to LEAP Bridge Concrete

  • Upgrade from your individual LEAP module(s) (CONSPAN, CONBOX, CONSPLICE, RC-PIER, and/or GEOMATH) to LEAP Bridge Concrete now!
Learn More