• Budownictwo

    Zrównoważone w trakcie cyklu życia

Rozwiązania dla każdego rodzaju budynku i obiektu

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji w budynek lub obiekt dzięki rozwiązaniom obejmującym cały cykl życia zasobów. Popraw koordynację projektu, zyskaj wgląd w budowę i dopilnuj, aby informacje projektowe i budowlane zostały zachowane do użytku przy eksploatacji.Rozwiązania firmy Bentley w zakresie modelowania projektu, modelowania analitycznego, modelowania rzeczywistości i budowy łączą wszystkie branże zaangażowane w projektowanie i budowę obiektów. Dzięki procesom zarządzanym za pośrednictwem naszego rozwiązania do współpracy możesz rozwijać inteligentne modele stworzone przez zespół do realizacji projektu od etapu projektowania przez budowę aż po eksploatację. Pozwoli to zredukować koszty, zarządzać projektami kapitałowymi oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji.
Czytaj więcej +
Punkty widzenia