• Dystrybucja energii i gazu

  Od zakładu produkcyjnego do punku świadczenia usługi

Rozwiązania do planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury przesyłowej

Jako zarządca i właściciel sieci przesyłania i dystrybucji gazu i energii elektrycznej musisz planować, projektować i eksploatować swoją infrastrukturę przesyłową. Niezależnie od tego, czy zarządzasz sieciami dystrybucji gazu i energii elektrycznej, sieciami przesyłowymi czy podstacjami elektrycznymi, możesz korzystać z kompleksowych rozwiązań firmy Bentley dla infrastruktury przesyłowej. Możemy pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi oczekiwaniami klientów, wzrastającym popytem i stale zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi.

Nasze rozwiązania pomogą w planowaniu, projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury przesyłowej w sposób pozwalający spełniać nieustannie zmieniające się wymagania branży, redukować koszty i zapewniać zrównoważone, bezpieczne, terminowe i niezawodne usługi. Nasza oferta w zakresie planowania i projektowania obejmuje m.in. tworzenie map i analizę geoprzestrzenną, analizę i projektowanie obiektów, projektowanie podstacji, projektowanie sieci i zarządzanie nią oraz projektowanie konstrukcji wsporczych.

Czytaj więcej +
  • Bentley_Electric and Gas Utilities Industry Overview Video_1
  • Pacific Gas and Electric: Engineering Perspective
  • Modeling the Grid for Decentralized Energy
  • IPL T&D Implementation of Asset Risk
  • AECOM Video
Project information management for utilities
Infographic

Learn why utilities are Going Digital and using advanced project information management.

Download Now
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
Korzystanie z indeksowania zasobów zdrowia na ulicy

Webinarium na żądanie: Dowiedz się w jaki sposób EPCOR wykorzystał AHI “na ulicy”, integrując mobilne przetwarzanie danych, GIS i APM, aby umożliwić oszacowanie dystrybucji zasobów w czasie rzeczywistym. 

Prezentowane przez: Stevena Seewalda, EPCOR oraz Davida Croziera, Bentley Systems

Watch Now!
SPIDA

SPIDA

 • Software for the design, analysis, and management of utility pole systems.
Learn More
OpenUtilities

Are you ready for the Renewables Revolution?

 • Modeling the Grid for Streamlined Renewables Integration
PW energy

ProjectWise for Energy Utilities

 • Advance your project delivery and collaboration to drive efficiency, reduce costs, and meet strict industry regulations.
Learn More
Punkty widzenia