• Projektowanie i analiza platform morskich

  Projektowanie spójnych konstrukcji morskich

Oprogramowanie do analizy i projektowania platform morskich

Projektowanie, modelowanie i analiza współczesnych skomplikowanych konstrukcji morskich platform stanowi dużą część inwestycji kapitałowych w wydobyciu ropy naftowej i gazu na morzu. Wykorzystując narzędzia zaawansowanej analizy naprężeń metodą elementów skończonych, możesz projektować i analizować złożone konstrukcje morskie, zapewniając zgodność z projektowymi przepisami branżowymi. To zintegrowane środowisko modelowania konstrukcyjnego, analizy i symulacji pozwala na projektowanie konstrukcji morskich z uwzględnieniem lokalnych obciążeń wywołanych falami, wiatrem, prądami morskimi i aktywnością sejsmiczną.

Czytaj więcej +
Zastosowanie
 • Analiza platform morskich

  • Przewiduj zachowania platformy lub konstrukcji nad powierzchnią wody za pomocą kompleksowych analiz, w tym pełnych efektów nieliniowych, dynamicznych i efektów uderzeń. Używaj zintegrowanych modułów do modelowania interakcji pali z gruntem i stosowania obciążeń, takich jak wiatr, fale, obciążenia sejsmiczne, uderzenia statków, upuszczone obiekty i eksplozje.
 • Analiza naprężeń konstrukcji

  • Importuj dane dotyczące projektów platform morskich, a następnie przeprowadzaj statyczne analizy konstrukcji uwzględniające automatyczne tworzenie modelu i sprawdzanie norm stali dla szerokiej gamy obciążeń. Twórz szczegółowe raporty z analiz naprężeń. Popraw spójność i jakość projektów platform morskich oraz ich zgodność z normami projektowymi.
 • Stosowanie analizy naprężeń w różnych aplikacjach

  • Zintegruj procesy analizy konstrukcji i analizy rurociągów przez połączenie modelowania, analizy, projektowania, dokumentacji i detalowania w jednym środowisku ISM łączącym branże konstrukcyjne i mechaniczne. Zmaksymalizuj efektywność wymiany danych konstrukcyjnych z innymi aplikacjami.
 • Automatyzacja przepływów prac przy projektowaniu platform morskich

  • Zarządzaj licznymi analizami za pomocą modyfikowalnych szablonów ze wspólnego modelu konstrukcyjnego. Automatycznie przekazuj dane z jednego etapu analizy do kolejnego przy uwzględnieniu metodologii standardowych dla danej branży. Uprość zarządzanie dużymi, złożonymi modelami na potrzeby badania projektu przy użyciu zautomatyzowanych przepływów prac.
 • Obliczanie wytrzymałości zmęczeniowej

  • Przestrzegaj norm projektowania platform morskich przez obliczanie złożonych zmiennych czynników koncentracji naprężeń przy użyciu zautomatyzowanego generowania siatki złączy lub zdefiniowanych branżowych zasad SCF. Oceniaj zużycie materiału pod wpływem działania wiatru i fal przy użyciu standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika krzywych S-N.
 • Tworzenie raportów dotyczących analizy obciążeń

  • Twórz graficzne kompleksowe raporty dotyczące analizy obciążeń w trakcie analizy metodą elementów skończonych platform morskich. Wyświetlaj schematy ścinania i momentu gnącego wraz z odkształceniami podczas analiz statycznych i dynamicznych. Twórz animacje odkształceń i analiz modalnych. Sporządzaj oznaczone kolorami raporty konturów naprężeń.
 • Definiowanie i zarządzanie przypadkami obciążeń konstrukcji

  • Definiuj przypadki obciążeń konstrukcji budowlanych i powiązanych z nimi ograniczeń w odniesieniu do wszystkich elementów konstrukcyjnych platform morskich. Modyfikuj normowe współczynniki obliczeniowe i kombinacje obciążeń przed wykonaniem analizy naprężeń. Popraw ogólną jakość projektów i spójność modeli konstrukcyjnych platform morskich.
 • Projektowanie i analiza konstrukcji palowych

  • Projektuj morskie konstrukcje palowe o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości. Przeprowadzaj nieliniowe analizy interakcji gruntu, pali i konstrukcji modeli stałych platform morskich z licznymi zamocowaniami.
 • Zapewnianie zgodności z normami projektowania platform morskich

  • Zapewnij zgodność konstrukcyjną przy użyciu wbudowanych mechanizmów kontrolnych. Filtruj wyniki pod kątem warunków krytycznych. Optymalizuj projekt i konfigurację pod kątem zgodności z licznymi obecnie obowiązującymi i dawnymi normami międzynarodowymi, w tym API, AISC, EC, ISO, DNV i Norsok. Dostarczaj dokumentację potwierdzającą zgodność.
 • Optymalizacja projektów platform morskich

  • Zoptymalizuj projekty platform morskich za pomocą zintegrowanego środowiska do projektowania i analizy. Przeprowadzaj nieliniowe analizy naprężeń oraz analizy reakcji dynamicznej dla wszystkich warunków obciążania konstrukcji morskich działaniem fal, wiatru i obciążeń sejsmicznych w celu optymalizacji projektów konstrukcji. Przeprowadzaj walidacje i analizy zmęczenia materiałów w celu przygotowania projektów platform morskich o wysokiej wytrzymałości.
 • Wizualizacja wyników analizy obciążeń

  • Usprawnij walidację analizy i oceny obciążeń przez połączenie tradycyjnego raportowania obciążeń z wizualizacją analizy obciążeń. Graficznie wyświetlaj wyniki analizy obciążenia elementów konstrukcji i kontrolę zgodności wielkości reakcji w zamocowaniach rurociągów na konstrukcji z międzynarodowymi normami projektowymi. Wyświetlaj wykresy ścinania i momentu gnącego.
Callout_OilGasInfographic
Asset Life Extension of Offshore Structures
See survey results on processes in use, and investments being made during a time of falling oil prices.
Czytaj więcej
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Podsumowanie produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Przyśpiesz wymianę informacji i ponowne wykorzystanie treści w celu wielobranżowej koordynacji i współpracy projektowej.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Collapse
  Podsumowanie produktu SACS
  SACS Collapse

  Spełnij wymagania projektowe analizy bezpieczeństwa dla platform morskich za pomocą identyfikacji mechanizmów awarii zawartych w narzędziu SACS Collapse.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Fatigue
  Podsumowanie produktu Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue

  Zmniejsz ryzyko awarii konstrukcji morskich dzięki SACS Fatigue. Uzyskaj specyficzne dla branży, szczegółowe obliczenia trwałości zmęczeniowej konstrukcji do wydobycia ropy naftowej, gazu i związanych z energetyką wiatrową.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Offshore Structure
  Podsumowanie produktu Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure

  Zoptymalizuj projekt w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i dokładnego przewidywania wytrzymałości wszystkich typów platform morskich.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • SACS Pile Structure Design
  Podsumowanie produktu Stub_ist_33217226_offshore_XL
  SACS Pile Structure Design

  Zmniejsz ryzyko awarii fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji między gruntem a palami.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • MOSES
  Podsumowanie produktu MOSES
  MOSES

  Skuteczniej sprostaj złożonym wyzwaniom w zakresie inżynierii morskiej dzięki wydajności i elastyczności wyjątkowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • STAAD.Pro
  Podsumowanie produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analizuj i projektuj dowolną, prostą lub złożoną konstrukcję i bez obaw udostępniaj zsynchronizowany model do wielobranżowej współpracy w zespole.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • MAXSURF
  Podsumowanie produktu MAXSURF
  MAXSURF

  Skorzystaj ze zintegrowanych narzędzi do architektury okrętowej MAXSURF w celu szybkiego i dokładnego projektowania i analizy wszystkich typów jednostek pływających.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
 • ProSteel
  Podsumowanie produktu stub_178047493
  ProSteel

  Szybko sporządzaj rysunki projektowe, detale produkcji i zestawienia, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D.

  Dowiedz się więcej
  Wykorzystywane przez
Specjalizacje
 • Project Team

 • Naval Architect

 • Structural Engineer