• Współpraca przy projekcie

  Współpraca z zespołami na całym świecie na wszystkich etapach cyklu życia projektu

Oprogramowanie do współpracy przy projektach

Współpraca przy projekcie to kluczowy element strategii wykonania i zawierania umów, która łączy podstawowe działania mające na celu zachowanie harmonogramu i budżetu projektu przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i spójności danych. Realizuj projekty, korzystając ze środowiska integrującego projektowanie wielobranżowe i dokumentację kontraktową z modelowaniem informacji i zarządzaniem dokumentami wspierającymi wymianę i efektywność wymiany danych we wszystkich treściach w trakcie cyklu życia projektu.

Czytaj więcej +
  • Project Collaboration
Zastosowanie
 • Tworzenie projektów CAD i norm branżowych oraz zarządzanie nimi

  • Egzekwuj przestrzeganie procesów pracy, standardów CAD i norm, w tym normy BS 1192. Wykorzystuj konfigurowalny silnik zasad tworzący dynamiczne przeglądy w zamkniętej pętli w celu zarządzania postępami w osiąganiu poszczególnych etapów, powiadamiania weryfikatorów i zapewniania danych, na których podstawie można podejmować działania.
 • Tworzenie i śledzenie paczek wysyłkowych oraz zarządzanie nimi

  • Zautomatyzuj proces tworzenia i śledzenia paczek wysyłkowych w celu bezpiecznej i precyzyjnej realizacji projektu. Twórz paczki wysyłkowe bezpośrednio z danych inżynierskich, aby umożliwić pracę w oparciu o aktualne informacje. Informuj odpowiednie osoby, gdy paczki wysyłkowe są generowane i monitoruj przebieg całego procesu.
 • Tworzenie pakietów dokumentów do przekazania, ich śledzenia i zarządzania

  • Twórz i dostarczaj pakiety dokumentów do przekazania w ciągu kilku minut zamiast kilku dni. Korzystaj z automatycznie generowanych powiadomień dla odbiorców pakietu. Śledź status przekazanych pakietów za pomocą oznaczonych kolorami wskaźników, które pozwalają na określenie statusu przekazania i zminimalizowanie opóźnień.
 • Uzyskanie wglądu w projekt i wydajność wykonawcy

  • Zyskaj dokładny wgląd we wkład poszczególnych osób i wykonawców w projekt. Kluczowe wskaźniki wydajności wskazują stan realizacji projektu i ujawniają przestoje. Wyraźnie zobaczysz, jakie działania są konieczne i kto powinien je podjąć. Następnie wykonaj pomiar stopnia realizacji projektu w oparciu o bieżące postępy i trendy.
 • Kontrola i zarządzanie dokumentami

  • Przejdź od zwykłego zarządzania dokumentami do pełnej kontroli. Precyzyjnie rozdzielaj i archiwizuj dane oraz informacje w licznych repozytoriach danych. Łącz istotne treści wymagane do zapewnienia wiarygodnych informacji o majątku trwałym w trakcie całego cyklu życia projektu.
 • Zarządzanie umowami i ograniczanie ryzyka projektowego

  • Aktywnie identyfikuj i śledź elementy ryzyka, aby pomóc zminimalizować potencjalne opóźnienia i opracować plany awaryjne. Błyskawicznie twórz pozycje ryzyka w rejestrze, łącz je z dokumentami i wiadomościami oraz przeglądaj je.
 • Zarządzanie treściami inżynierskimi

  • Dokonaj integracji treści inżynierskich i zarządzaj nimi w opartym na współpracy środowisku projektowania wykorzystywanym przez wielu użytkowników. Zapewnij skuteczną kontrolę i możliwość zarządzania zmianami w projektach, dokumentach, rezultatach projektu i innych powiązanych typach informacji. Zwiększ produktywność i wydajność zespołu przez zarządzanie wszelkimi treściami inżynierskimi w jednym zintegrowanym środowisku.
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną i zgodnością

  • Przestrzegaj zasad przedsiębiorstwa dotyczących rejestrów firmowych. Dzięki zaawansowanemu planowi plików i kontroli rozmieszczenia wszelkie rejestry i powiązane z nimi informacje zostają zintegrowane w kompleksowym modelu informacji, co eliminuje potrzebę ręcznych deklaracji. Dzięki temu można uzyskać wgląd we wszystkie rejestry z całego cyklu życia na potrzeby zapewnienia zgodności.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową

  • Zwiększ produktywność i skuteczność zespołu przez precyzyjne kontrolowanie, dystrybucję, śledzenie i archiwizowanie wszelkich rodzajów dokumentów projektowych w zakresie projektów inżynierskich. Wykorzystuj narzędzia do zarządzania paczkami wysyłkowymi oraz powiązanymi z nimi obiegami. Zapewnij dostęp do rzetelnych informacji w czasie przekazania dokumentacji.
 • Rozwiązywanie usterek

  • Przyspiesz skuteczne rozwiązywanie usterek zgłaszanych przez członków zespołu projektowego, korzystając z formularzy, usług w chmurze i zautomatyzowanych procesów pracy.
 • Śledzenie poleceń zmian i innych żądań

  • Elektronicznie śledź kosztorysy, szacunkowe wynagrodzenia i propozycje poleceń zmian tworzone przez wykonawców i konsultantów. Kiedy już przejrzysz i zatwierdzisz dokumenty, raporty finansowe zostaną automatycznie zaktualizowane.
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
Specjalizacje