• Budownictwo

  Pomyślna realizacja projektów inwestycyjnych

Rozwiązania w zakresie budownictwa

Prowadząc firmę budowlaną, zdajesz sobie sprawę z wyzwań, przed którymi Twoje zespoły projektowe stają każdego dnia. Projekty są ambitne i skomplikowane, Twój zespół jest bardziej rozproszony, a harmonogramy projektów są bardziej napięte. Musisz usprawnić planowanie projektowe, chronić kurczące się marże i panować nad ryzykiem projektowym, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i najwyższą jakość pracy. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz usprawnić procesy prac budowlanych, zoptymalizować zasoby i zarządzać cyklem życia projektów od planowania po przekazanie.

Czytaj więcej +
Construction Product Line
Construction Management
All your Infrastructure Construction Management in one place.
Learn More
Wybierz branżę
Wybierz typ projektu
  • Lotniska
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Mosty
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • stub_StormWater_Networks_iSt_16871531_L_storm-water-drain-culvert-with-grate-and-rocks
    Zrozumiesz i skutecznie zaprojektujesz sieci kanalizacyjne na potrzeby rozmaitych projektów – począwszy od odwodnienia budowli do skomplikowanych badań zagospodarowania przestrzennego.
   • Stub-3D_Helsinki_5569
    Mapuj, analizuj, przeglądaj i interpretuj infrastrukturę wokół siebie, bez względu na branżę.
   • Stub_Arup_Kurilpa-Bridge_Image-1
    Rozplanowywanie, projektowanie i analiza mostów w celu zaspokojenia wszystkich Twoich potrzeb związanych z projektem
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • stub-iSt_41493268_XXXL_truck-on-highway-at-sunset_SUPERLOAD-Routing
    Kompleksowe rozwiązanie w zakresie inteligentnego zautomatyzowanego uzyskiwania pozwoleń i wyznaczania tras dla pojazdów ponadgabarytowych.
   • stub-iSt_52127_M_bridge-inspection_InspectTech-Manager
    Przeglądy infrastruktury transportowej w całym cyklu życia majątku trwałego
  • Elektrociepłownie
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • stub_iStock_000027710973_Medium
    Połącz inżynierię, zaopatrzenie i budowę w celu poprawy ogólnej wydajności projektu.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Nieruchomości komercyjne
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Maszty komunikacyjne
   • Stub_ist_53423782_FiberNetworks_3XL
    Projektuj wewnętrzne i zewnętrzne instalacje światłowodowe, HFC i inne sieci telekomunikacyjne, wykorzystując obliczenia inżynierskie związane z procesem projektowania.
   • Stub_ist_43986748_Communications_L
    Projektowanie i analiza terenu masztów telekomunikacyjnych, urządzeń sieciowych i masztów, w tym detalowanie, produkcja i budowa.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Centra danych
   • Stub_ist_53423782_FiberNetworks_3XL
    Projektuj wewnętrzne i zewnętrzne instalacje światłowodowe, HFC i inne sieci telekomunikacyjne, wykorzystując obliczenia inżynierskie związane z procesem projektowania.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Infrastruktura obronna
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Lokalne sieci energetyczne
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub_D53FFF0C455802DC
    Zadbaj o cały cykl życia okręgowej sieci energetycznej – od projektowania po zarządzanie i eksploatację. Staw czoła wyzwaniom związanym z zapotrzebowaniem na bardziej wydajne usługi.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • Stub_waldkirch_dop_gas_water
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele infrastruktury sieciowej, mapy i powiązane informacje, korzystając z rozwiązania GIS w zakresie elektryczności, gazu, wody, ścieków i okręgowej dystrybucji energii.
  • Infrastruktura edukacyjna
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Sieci elektroenergetyczne
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • Stub_ist_3401813_electricnetworkworkers_L

    Projektuj sieci dystrybucyjne energii elektrycznej i gazu w GIS dla infrastruktury sieciowej, przeprowadzając dynamiczne obliczenia kosztów oraz generuj zestawienia materiałowe.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • Stub_waldkirch_dop_gas_water
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele infrastruktury sieciowej, mapy i powiązane informacje, korzystając z rozwiązania GIS w zakresie elektryczności, gazu, wody, ścieków i okręgowej dystrybucji energii.
  • Elektroenergetyczne sieci przesyłowe
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • Stub_ist_68641093_AerialLandView_2XL
    Geoprzestrzenne modelowanie terenu, mapowanie korytarzy i analiza infrastruktury liniowej
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • Stub_ist_39736104_transmissiontowers_L
    Projektowanie i analiza konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych, fundamentów oraz powiązanej infrastruktury, w tym detalowanie, produkcja i budowa.
   • Stub_waldkirch_dop_gas_water
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele infrastruktury sieciowej, mapy i powiązane informacje, korzystając z rozwiązania GIS w zakresie elektryczności, gazu, wody, ścieków i okręgowej dystrybucji energii.
  • Fabryki
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-bau5_1
    Usprawniaj i optymalizuj układ i projekt zakładów przemysłowych na wszystkich etapach cyklu życia majątku trwałego.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Sieci światłowodowe
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • Stub_ist_19282083_Communications_2XL
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele sieci telekomunikacyjnych, mapy i powiązane informacje dzięki rozwiązaniu GIS przeznaczonemu dla komputerów biurowych, stron internetowych i urządzeń mobilnych.
   • Stub_ist_53423782_FiberNetworks_3XL
    Projektuj wewnętrzne i zewnętrzne instalacje światłowodowe, HFC i inne sieci telekomunikacyjne, wykorzystując obliczenia inżynierskie związane z procesem projektowania.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • Stub_waldkirch_dop_gas_water
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele infrastruktury sieciowej, mapy i powiązane informacje, korzystając z rozwiązania GIS w zakresie elektryczności, gazu, wody, ścieków i okręgowej dystrybucji energii.
  • Elektrownie na paliwa kopalne
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • stub-155602513
    Koncepcyjny schemat i projekt systemów transportu urobku i powiązanej infrastruktury
   • stub_iStock_000027710973_Medium
    Połącz inżynierię, zaopatrzenie i budowę w celu poprawy ogólnej wydajności projektu.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Sieci dystrybucji gazu
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • Stub_ist_3401813_electricnetworkworkers_L

    Projektuj sieci dystrybucyjne energii elektrycznej i gazu w GIS dla infrastruktury sieciowej, przeprowadzając dynamiczne obliczenia kosztów oraz generuj zestawienia materiałowe.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • Stub_waldkirch_dop_gas_water
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele infrastruktury sieciowej, mapy i powiązane informacje, korzystając z rozwiązania GIS w zakresie elektryczności, gazu, wody, ścieków i okręgowej dystrybucji energii.
  • Zakłady gazowe
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • stub_iStock_000027710973_Medium
    Połącz inżynierię, zaopatrzenie i budowę w celu poprawy ogólnej wydajności projektu.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Infrastruktura ochrony zdrowia
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Światłowodowe sieci hybrydowe (HFC)
   • Stub_ist_19282083_Communications_2XL
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele sieci telekomunikacyjnych, mapy i powiązane informacje dzięki rozwiązaniu GIS przeznaczonemu dla komputerów biurowych, stron internetowych i urządzeń mobilnych.
   • Stub_ist_53423782_FiberNetworks_3XL
    Projektuj wewnętrzne i zewnętrzne instalacje światłowodowe, HFC i inne sieci telekomunikacyjne, wykorzystując obliczenia inżynierskie związane z procesem projektowania.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Obiekty hydroelektryczne
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • Stub-iStock_000016120383_Full
    Projektowanie budowlane, mechaniczne i konstrukcyjne zapór umożliwia poprawę procesów BIM w zakresie realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Budynki użyteczności publicznej
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Grunty i nieruchomości
   • Stub_banner_collage_geo-map
    Zapewnij dokładność katastru, korzystając z zarządzania działkami w 2D i zarządzania przestrzennego GIS 3D.
   • Stub-3D_Helsinki_5569
    Mapuj, analizuj, przeglądaj i interpretuj infrastrukturę wokół siebie, bez względu na branżę.
   • Stub-iStock_000040169252_Double
    Rejestrowanie danych kartograficznych oraz wizualizacja, sporządzanie i publikowanie map dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
   • stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
    Użyj dowolnego typu danych terenowych do budowy modelu, wykonaj projekt i prześlij dane do tyczenia lub zautomatyzowanego naprowadzania maszyn w celu przygotowania terenu budowy.
  • Elektrownie atomowe
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • stub_iStock_000027710973_Medium
    Połącz inżynierię, zaopatrzenie i budowę w celu poprawy ogólnej wydajności projektu.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub_ist_16907153_NuclearPlant_3XL
    Zarządzaj konfiguracjami informacji o elektrowniach jądrowych na wszystkich etapach ich cyklu życia.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Platformy morskie
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • stub_iStock_000027710973_Medium
    Połącz inżynierię, zaopatrzenie i budowę w celu poprawy ogólnej wydajności projektu.
   • Stub-iStock_000011616888_Large
    Hydrostatyczna i hydrodynamiczna analiza na potrzeby transportu i montażu pływających konstrukcji morskich
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-178804661_OffshoreRig_L
    Modelowanie konstrukcji metodą elementów skończonych, projektowanie i analiza platform wiertniczych i konstrukcji.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Rafinerie ropy naftowej
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • stub_iStock_000027710973_Medium
    Połącz inżynierię, zaopatrzenie i budowę w celu poprawy ogólnej wydajności projektu.
   • Stub_plant-photo
    Projektowanie i analiza instalacji przemysłowych poprawiające jakość projektowania, spójność danych i przekazanie do eksploatacji.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-ist_713356_Pipes_M
    Projektowanie i analiza rurociągów i powiązanych zbiorników ciśnieniowych
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Rurociągi
   • Stub-iStock_000006450365_Full
    Zarządzaj informacjami o majątku trwałym i powiązanymi dokumentami na wszystkich etapach cyklu życia.
   • Stub-iStock_000040057148_XXXLarge
    Zarządzanie wydajnością majątku trwałego, przeglądy oparte na ocenie ryzyka i konserwacja predykcyjna kluczowych elementów majątku trwałego.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
   • Stub_waldkirch_dop_gas_water
    Utrzymuj, analizuj i publikuj modele infrastruktury sieciowej, mapy i powiązane informacje, korzystając z rozwiązania GIS w zakresie elektryczności, gazu, wody, ścieków i okręgowej dystrybucji energii.
  • Porty i terminale
   • Stub-Urbanscape
    Zarządzanie informacjami o zespołach budynków umożliwia doskonalenie procesów realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub_hospital1
    Projektowanie i analiza budynku umożliwia poprawę procesów BIM w celu realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym.
   • Stub-SITEOPS-SHOPPING-CENTER
    Oceniaj alternatywne projekty placu budowy z wykorzystaniem danych pomiarowych, fotografii lotniczej, chmur punktów, map, rysunków i modeli cyfrowych.
   • Stub-66013595_thumbnail
    Integracja realizacji projektu i współpracy pomiędzy członkami rozszerzonych zespołów projektowych
  • Zakłady przetwórcze