• Programy subskrypcji firmy Bentley

    Umożliwienie realizacji projektów oraz analizy wydajności majątku trwałego

Subskrypcje oferowane przez Bentley

Bez względu na rolę organizacji w realizacji projektu lub eksploatacji infrastruktury, skorzystasz z innowacyjnych abonamentowych programów, które pomogą uzyskać jak najwięcej z oprogramowania i usług Bentley.

Nasze subskrypcje pomagają opłacić całe oprogramowanie, w tym licencje na aplikacje, usługi hostowane lub lokalne i usługi w chmurze. Aby efektywnie wdrażać oprogramowanie i zwiększyć produktywność użytkowników, do planu subskrypcji można także dołączyć usługi edukacyjne i zarządzane. Wszystkie nasze programy są zaprojektowane tak, aby zapewnić wyposażenie zespołu odpowiednio do wykonywanej pracy i dać mu możliwość terminowego wsparcia przez zespół światowej klasy specjalistów infrastrukturalnych.

SELECT
000040515168_TwoEngineers

Doskonała usługa dla Twoich aplikacji

Dzięki usłudze SELECT dysponujesz wsparciem technicznym przez całą dobę, 365 dni w roku, ciągłymi aktualizacjami i rozszerzeniami oraz materiałami szkoleniowymi dla wszystkich Twoich aplikacji firmy Bentley. Jeżeli wolisz nie kupować licencji wieczystych lub wolisz mieć elastyczność w zarządzaniu maksymalnymi obciążeniami pracą, możesz wykorzystać swoje licencje czasowe do nabycia abonamentów na aplikacje, jakich potrzebujesz. Licencje czasowe SELECT pozwalają na dostosowanie grupy swoich aplikacji w dowolnym czasie i na płacenie jedynie za wykorzystywane aplikacje na końcu każdego kwartału.

Dowiedz się więcej
Enterprise License Subscriptions
000051812386_ArchitectAndEngineerDiscussion

Roczny abonament na aplikacje

Nasz abonament Enterprise License Subscription (ELS) oferuje dostęp do całego portfela aplikacji Bentley, wsparcia technicznego przez całą dobę, 365 dni w roku, ciągłych aktualizacji i rozszerzeń oraz do zasobów do szkolenia dla wszystkich aplikacji firmy Bentley w ramach jednej corocznej opłaty. Opłata jest ustalana w oparciu o poziom użytkowania, który jest mierzony w trakcie całego roku i wykorzystywany jako podstawa do ustalenia opłaty za kolejny rok. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do wszystkich aplikacji firmy Bentley możesz nieustannie zmieniać swoją grupę aplikacji, aby odzwierciedlała ona zmieniające się potrzeby związane z Twoimi projektami i zmiany Twojego przedsiębiorstwa. Funkcje szkoleniowe związane z Twoim abonamentem pomagają w szybkim wprowadzaniu, szybkim rozpoczynaniu projektów i zwiększają produktywność użytkownika.

Dowiedz się więcej
Cloud Services Subscription
stub-subscr-learn_156638382

Kompleksowa roczna subskrypcja

Cloud Services Subscription to kompleksowa roczna subskrypcja na aplikacje, usługi hostowane lub lokalne, usługi Cloud Service i usługi zarządzane. Cloud Services Subscription stanowi roczne zobowiązanie, które mieści się w przewidywanym budżecie użytkowania. Tylko oprogramowanie i usługi rzeczywiście wykorzystane są doliczane do salda subskrypcji. Dzięki Cloud Services Subscription niewykorzystane saldo można wykorzystać w następnym roku, więc użytkownik nigdy nie straci niewykorzystanego salda.

Dowiedz się więcej